Zonguldak’a son 14 yılda 304,98 milyon tl eğitim yatırımı yaptık

Zonguldak’a son 14 yılda 304,98 milyon tl eğitim yatırımı yaptık

Ruhen ve bedenen iyi yetişmiş nesiller yetiştirme hedefiyle eğitim alanında ilklere imza attık. Eğitime yapılan yatırımları geleceğimizin teminatı olarak değerlendirip öğrenci ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedbirler aldık. Yeni binaların yapımının yanında, mevcut binalarda yürütülen yenileştirme çalışmalarıyla okullarımızdaki fiziki ortamı eğitim öğretime daha uygun hale getirdik.      "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi" ile eğitimde teknolojiden üst düzeyde yararlanmaya başladık.

Okul ve derslik sayısı arttı, eğitim kalitesi yükseldi                                                                                                                                                               

●       Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde okul sayısını 509'dan 670  'a yükselttik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

●       Zonguldak 'da 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 45 spor salonu, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 278 laboratuvar ve 174 kütüphane mevcuttur.                                                                                                                     

●       2014 yılı sonunda başlatılan ve öğrencilerin ilgisini çeken, modern donanımlı 2       adet Zenginleştirilmiş Kütüphane ( Z-Kütüphane ) kurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kalabalık derslik dönemini bitirdik                                                                                                                                                                  

●       Eğitimde kaliteyi artırmak için mevcut derslikleri yeniledik, yıkılıp yeniden yapılan derslikler de dâhil olmak üzere 1.404 yeni derslik inşa ettik. 

          Öğrencilerin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için eğitimin her kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürdük.

●       Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         İlköğretim                         Ortaöğretim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         2002-2003 22                                              17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         2015-2016 20                                              22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

●       Resmi ve özel okullar bünyesindeki toplam Derslik Sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 4.624 iken, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 5.709 yükselmiştir.

         Artış oranı %23 olmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Öğretmen atamaları katlanarak arttı 

●       Okullaşma oranının artmasıyla ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını gidermek için her kademede çok sayıda yeni öğretmen istihdam ettik.

         Görev yapan toplam öğretmen sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 6.283 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında 7.264 yükselmiştir.

         Artış oranı olmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Eğitim yaşını okul öncesine taşıdık                                                                                                                                                                   

●       Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdık. Okul öncesi eğitimin kapsamını genişleterek 5 yaş net okullaşma oranını ,9’den %60,5'e yükselttik.

Ders kitaplarını ücretsiz veriyoruz                                                                                                                                                             

●       2003 yılında başlattığımız Ücretsiz Ders Kitabı projesi ile öğrencilerimiz ve velilerimizin kitap alma çilesine son verdik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         Çocuklarımız artık sınıflarına girdiklerinde kitaplarını sıralarının üstünde buluyorlar.

         2003-2016 yılları arasında Zonguldak'taki öğrencilerimize 28,4 milyon TL maliyetle 16.554.045 adet ders kitabını ücretsiz olarak dağıttık.                                                                                                                                                                    

Şartlı eğitim yardımı uygulamasıyla ailelere destek oluyoruz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

●       Çocuklarımızın okula gitmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Ailelerimizin yükünü hafiflettik. İlk ve orta öğretimdeki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla şartlı eğitim yardımını başlattık. 2003 yılında başlattığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL, ilköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL, ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL annelerin hesabına yatırıyoruz. Bu kapsamda;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zonguldak'ta 2003-2016 yılları arasında 9,4 milyon TL Şartlı Eğitim Yardımı yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Teknolojiyi yaygınlaştırdık çağın ötesine geçtik

2003-2014 yılları arasında eğitimde ileri teknolojiyi yakalamak için;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

●       Okullara 9.771 adet bilgisayar gönderdik ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

●       397 sınıfa ADSL bağlantısı sağladık,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

●       Toplam 1.658 Bilişim Teknolojisi (BT) Sınıfı kurduk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Eğitime değer katan projeler geliştirdik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

●       "Gönül Köprüsü Projesi”ne 2.570 öğrencinin katılımı sağlandı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

●       "Ana Kız Okuldayız” Kampanyası ile 5.158 kursiyere okuma-yazma öğretildi. Ayrıca 2003-2015 yılları arasında   17.805  kişiye okuma ve yazma öğretildi.                                                                                                                                                                                                         

●       "Bilgisayarlı Eğitime Destek” kampanyası ile 1.658 BT Sınıfı kurulmuş, 2.375 bilgisayar bağışlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

●       “Eğitime 0 Destek” kampanyası ile 13 yeni bina, 140 yeni bina derslik, 11 ek bina, 84 ek bina derslik olmak üzere toplam 24 bina ve 224 derslik yapıldı.                                                                                                                                                                                                              

●       "Okul Sütü Projesi"nden 2015-2016 eğitim öğretim yılında 36.167 öğrenciye 1.683.009 adet süt dağıtılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                               

"Okul Sütü Projesi" ile 2012-2016 yılları arasında kümülatif olarak 192.903 öğrenciye 7.815.062 adet süt dağıtılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                

●       2015-2016 eğitim öğretim yılında 37.426 öğrenciye 155.750 paket kuru üzüm dağıttık.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fatih Projesi kapsamında Zonguldak’taki okullara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

●       3.876 Etkileşimli Tahta ,

465 Çok fonksiyonlu Yazıcı,

38 doküman kamera ve

11.925 Tablet Bilgisayar gönderdik.