[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/eregli-huzurevi-ziyaret.jpg","title":"AK Parti’ye huzurevi sakinlerinden ziyaret","entry_date":"Aral\u0131k 18, 2013 - 12:46:42","haber_content":"

Huzurevi sakinleri, oturulamaz raporu verilen huzurevi binas\u0131nda yeniden bir inceleme yap\u0131lmas\u0131 için toplanan imzalar\u0131 Çak\u0131r'a verdi.<\/p>

Çak\u0131r, yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Bolu'da geçen ay meydana gelen depremin ard\u0131ndan huzurevinin temelinde hasar meydana geldi\u011fini, bunun ard\u0131ndan da binada tespit çal\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 söyledi.<\/p>

\u0130lgili ekiplerin inceleme sonras\u0131 binan\u0131n bo\u015falt\u0131lmas\u0131n\u0131n gündeme geldi\u011fini anlatan Çak\u0131r, huzurevi sakinlerinin hiçbir \u015fekilde ma\u011fdur edilmeyece\u011fini kaydetti.<\/p>","haber_excerpt":"Ere\u011fli \u0130zmirlio\u011flu Huzurevi sakinleri, AK Parti Ere\u011fli \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Fatih \u00c7ak\u0131r\u2019\u0131 ziyaret etti.","prev_link":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/solen-gibi-aday-tanitimi\/13517","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/zonguldak-genclik-kollarindan-cay-sohbetleri\/1709\/67","haber_url":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/zonguldak-genclik-kollarindan-cay-sohbetleri\/1709"}]