[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/_MG_6879.JPG","title":"Ba\u015fbakan’dan Zonguldak’a \u00c7\u0131karma","entry_date":"Aral\u0131k 12, 2016 - 9:03:00","haber_content":"

Adalet ve Kalk\u0131nma Partisi (AK Parti) Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, beraberinde Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakan\u0131 Ahmet Arslan, Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Akif \u00c7a\u011fatay K\u0131l\u0131\u00e7, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma Bet\u00fcl Sayan Kaya, Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Prof. Dr. Recep Akda\u011f, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Faruk \u00d6zl\u00fc, AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erol Kaya, AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili Mehmet Mu\u015f ile birlikte \u201cFilyos Liman\u0131 Temel Atma ve Toplu A\u00e7\u0131l\u0131\u015f T\u00f6reni\u201d i\u00e7in d\u00fcn Zonguldak\u2019a geldi. Ba\u015fbakanl\u0131k helikopteri ile TIR Park\u0131 Kargo Alan\u0131\u2019na inen Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131; Vali Ali Kaban, , AK Parti Zonguldak Milletvekilleri H\u00fcseyin \u00d6zbak\u0131r, Faruk \u00c7aturo\u011flu ve \u00d6zcan Ulup\u0131nar, Karab\u00fck Milletvekilleri Mehmet Ali \u015eahin ve Burhanettin Uysal, AK Parti Bart\u0131n Milletvekili Y\u0131lmaz Tun\u00e7, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk,, TBMM eski Ba\u015fkan\u0131 ve 22-23-24\u2019\u00fcnc\u00fc D\u00f6nem AK Parti Zonguldak Milletvekili K\u00f6ksal Toptan, 22-23\u2019\u00fcnc\u00fc D\u00f6nem AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat T\u00fcrkmen ve Fazl\u0131 Erdo\u011fan, 24\u2019\u00fcnc\u00fc D\u00f6nem AK Parti Zonguldak Milletvekili Ercan Candan, il\u00e7e-belde belediye ba\u015fkanlar\u0131, AK Parti il\u00e7e-belde y\u00f6neticileri, partililer ve vatanda\u015flar kar\u015f\u0131lad\u0131. <\/p>

KAYA: \u201cYATIRIM HAMLELER\u0130 DEVAM ED\u0130YOR\u201d
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma Bet\u00fcl Sayan Kaya da, Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 aktard\u0131. Sevgi evleri \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcklerini belirten Bakan Kaya, \u201cGelece\u011fin g\u00fc\u00e7l\u00fc T\u00fcrkiye\u2019sini sizlerle birlikte in\u015fa etmeye devam edece\u011fiz. T\u00fcrkiye, g\u00fc\u00e7l\u00fc ekonomi politikalar\u0131 sayesinde \u00e7evresinde ya\u015fanan sava\u015flara, g\u00f6\u00e7 ve al\u00e7ak darbe giri\u015fimlerine ra\u011fmen kalk\u0131nmaya, yat\u0131r\u0131m hamlelerini arka arkaya hayata ge\u00e7irmeye devam ediyor. <\/p>

AKDA\u011e: \u201cHASTANEY\u0130 YEN\u0130DEN \u0130HALE EDECE\u011e\u0130Z\u201d
Zonguldak\u2019ta yap\u0131m\u0131na ba\u015flanan 400 yatakl\u0131 hastane in\u015faat\u0131n\u0131n yar\u0131m kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Dr. Recep Akda\u011f ise, \u201cGen\u00e7 bir hekimken 1984 y\u0131l\u0131nda Zonguldak\u2019\u0131n Bayat K\u00f6y\u00fc\u2019nde ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m meslek hayat\u0131ma, bir zamanlar Zonguldak\u2019\u0131n il\u00e7esi olan Karab\u00fck\u2019te devam ettim. Zonguldak, benim ikinci \u015fehrimdir. Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n talimatlar\u0131yla Zonguldak\u2019a sa\u011fl\u0131kla ilgili \u00fc\u00e7 b\u00fcy\u00fck a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz. <\/p>

YILDIRIM: \u201cEME\u011e\u0130N, ALIN TER\u0130N\u0130N, HELAL KAZANCIN \u015eEHR\u0130 ZONGULDAK\u2019TAYIZ\u201d<\/p>

Alk\u0131\u015flar aras\u0131nda k\u00fcrs\u00fcye gelen Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cEme\u011fin, al\u0131n terinin, helal kazanc\u0131n \u015fehri Zonguldak\u2019tay\u0131z. Karaelmas\u0131n merkezi Zonguldak\u2019tay\u0131z. Eme\u011fin ba\u015fkenti Zonguldak\u2019ta madencilerimizi, \u00f6zellikle sevgiyle, sayg\u0131yla selaml\u0131yorum. <\/p>

\u201c150 YILLIK HAYAL GER\u00c7EK OLUYOR\u201d
Sultan 2\u2019nci Abd\u00fclhamid’den bu yana hayal olan Filyos Vadi Projesi\u2019nin hayata ge\u00e7ti\u011fini hat\u0131rlatan Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u015f\u00f6yle devam etti: \u201cSultan 2\u2019nci Abd\u00fclhamid Han\u2019\u0131n hayali olan Filyos Projesi sonunda hayata ge\u00e7iyor. 150 y\u0131ll\u0131k hayal ger\u00e7ek oluyor. Liman\u0131n toplam maliyeti 538 milyon TL. Bu sadece bir ba\u015flang\u0131\u00e7... Sadece altyap\u0131 tutar\u0131, liman k\u0131sm\u0131... Ama onun arkas\u0131nda y\u00fcz binlerce d\u00f6n\u00fcm araziyi de end\u00fcstri b\u00f6lgesi haline getiriyoruz. Bu yat\u0131r\u0131mla birlikte Zonguldak\u2019\u0131 deniz ula\u015f\u0131m\u0131nda Karadeniz\u2019in bir y\u0131ld\u0131z\u0131 haline getirmi\u015f olaca\u011f\u0131z. Zonguldakl\u0131 karde\u015flerimizin bu projeyi y\u0131llard\u0131r bekledi\u011fini biliyorum. Liman projesiyle birlikte ba\u015fka yat\u0131r\u0131mlar ayn\u0131 zamanda gelecek. 607 hektarl\u0131k alan\u0131 liman\u0131n etraf\u0131nda \u2018end\u00fcstri sanayi b\u00f6lgesi\u2019 ilan ettik.
Burada fabrikalar yap\u0131lacak. B\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131 fabrikalar, bir k\u0131sm\u0131 da orman arazisi olarak ye\u015filli\u011fi muhafaza ediyoruz<\/p>","haber_excerpt":"Adalet ve Kalk\u0131nma Partisi (AK Parti) Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, beraberinde Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakan\u0131 Ahmet Arslan, Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Akif \u00c7a\u011fatay K\u0131l\u0131\u00e7, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma Bet\u00fcl Sayan Kaya, Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Prof. Dr. Recep Akda\u011f, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Faruk \u00d6zl\u00fc, AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erol Kaya, AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili Mehmet Mu\u015f ile birlikte \u201cFilyos Liman\u0131 Temel Atma ve Toplu A\u00e7\u0131l\u0131\u015f T\u00f6reni\u201d i\u00e7in d\u00fcn Zonguldak\u2019a geldi. Ba\u015fbakanl\u0131k helikopteri ile TIR Park\u0131 Kargo Alan\u0131\u2019na inen Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131; Vali Ali Kaban, , AK Parti Zonguldak Milletvekilleri H\u00fcseyin \u00d6zbak\u0131r, Faruk \u00c7aturo\u011flu ve \u00d6zcan Ulup\u0131nar, Karab\u00fck Milletvekilleri Mehmet Ali \u015eahin ve Burhanettin Uysal, AK Parti Bart\u0131n Milletvekili Y\u0131lmaz Tun\u00e7, AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk,, TBMM eski Ba\u015fkan\u0131 ve 22-23-24\u2019\u00fcnc\u00fc D\u00f6nem AK Parti Zonguldak Milletvekili K\u00f6ksal Toptan, 22-23\u2019\u00fcnc\u00fc D\u00f6nem AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat T\u00fcrkmen ve Fazl\u0131 Erdo\u011fan, 24\u2019\u00fcnc\u00fc D\u00f6nem AK Parti Zonguldak Milletvekili Ercan Candan, il\u00e7e-belde belediye ba\u015fkanlar\u0131, AK Parti il\u00e7e-belde y\u00f6neticileri, partililer ve vatanda\u015flar kar\u015f\u0131lad\u0131. ","prev_link":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/polisiminyanindayim\/28265","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/acimiz-buyuk\/28268\/67","haber_url":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/acimiz-buyuk\/28268"}]