[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/eregli-cakir.jpg","title":"Ere\u011fli halk\u0131 ad\u0131na \u00fczerimize d\u00fc\u015feni yapaca\u011f\u0131z","entry_date":"Ekim 29, 2013 - 12:48:59","haber_content":"

Çak\u0131r, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 aç\u0131klamada, aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurular\u0131 nedeniyle ilçe ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda yo\u011funluk ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, gösterilen ilgiye te\u015fekkür etti\u011fini söyledi.<\/p>

Ere\u011fli'nin ilçe merkez ve belde belediyelerinin tamam\u0131n\u0131 almay\u0131 hedeflediklerini ifade eden Çak\u0131r, \u015funlar\u0131 kaydetti:<\/p>

"Özellikle art\u0131k Ere\u011fli'de iktidar güne\u015finin do\u011fmas\u0131 gerekmektedir. \u0130ktidar\u0131n ilçede yapt\u0131\u011f\u0131 hizmetleri hepimiz takip ediyoruz. Bu \u015fehirde küçük dü\u015fünenler 'Kent büyürse bizim kontrolümüzden ç\u0131kar' diye korkuyor. \u015eehir 20 y\u0131ld\u0131r küçülüyor. Ere\u011fli halk\u0131 ad\u0131na üzerimize dü\u015fen ne varsa yapaca\u011f\u0131z. \u0130ktidar güne\u015fini Ere\u011fli'de do\u011fdurmak zorunday\u0131z. Te\u015fkilat olarak çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 yap\u0131yoruz, Gençlik, Kad\u0131n Kollar\u0131, mahalle ve köy temsilcilerimiz hizmete haz\u0131r. Bundan kimsenin en ufac\u0131k \u015füphesi olmas\u0131n. Adaylar\u0131m\u0131z belirlendikten sonra gece gündüz çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 sürdürüce\u011fiz."<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Ere\u011fli \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Fatih \u00c7ak\u0131r, \"Ere\u011fli halk\u0131 ad\u0131na \u00fczerimize d\u00fc\u015fen ne varsa yapaca\u011f\u0131z\" dedi.","prev_link":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/zonguldak-genclik-kollarindan-cay-sohbetleri\/1709","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/hastane-ek-binasinin-yuzde-50si-tamam\/246\/67","haber_url":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/hastane-ek-binasinin-yuzde-50si-tamam\/246"}]