[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/sdf.JPG","title":"\u201cHASTANE \u0130\u00c7\u0130N YEN\u0130 YER ARIYORUZ\u201d","entry_date":"Aral\u0131k 02, 2016 - 10:15:00","haber_content":"

BA\u015eBAKAN Z\u0130YARET\u0130NE HAZIRLANIYORUZ<\/b><\/p>

\u201cBa\u015fbakan\u2019\u0131n Zonguldak ziyaretiyle <\/span>ilgili de\u011ferlendirmelerde bulunan zeki tosun, \u201cSay\u0131n Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n Zonguldak\u2019a geli\u015fi Aral\u0131k ay\u0131n\u0131n 7 veya 9\u2019u gibi konu\u015fuluyor. O g\u00fcnlerdeki yo\u011funlu\u011fa bak\u0131lacak. Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z Zonguldak\u2019a gelecek, \u00f6zellikle Filyos b\u00f6lgesinde olacak. Filyos Liman\u0131 in\u015faat\u0131n\u0131n temel atma t\u00f6renine gelecek. Haz\u0131rl\u0131klar yap\u0131l\u0131yor, ama net program yok, taslak program var. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde program netle\u015fecek ve kamuoyuna duyuraca\u011f\u0131z\u201d dedi<\/p>

TOK\u0130 M\u00dcTEAH\u0130TLE ANLA\u015eMASINA \u0130PTAL ETT\u0130. YEN\u0130 YER ARANIYOR<\/b><\/p>

Hastane konusunda ki son durum hak\u0131nda <\/span>gazetecilere a\u00e7\u0131klamada bulunan Zeki Tosun, \u201cMevcut yerdeki in\u015faat 2-3 y\u0131ld\u0131r m\u00fcteahhidin baz\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131 nedeniyle yap\u0131lamad\u0131. TOK\u0130 ve Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019yla anla\u015fma bozuldu. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 yeniden bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131, \u2018Orada m\u0131 yap\u0131ls\u0131n, yoksa ba\u015fka yere mi yap\u0131ls\u0131n?\u2019 diye. Hastanenin ancak y\u00fczde 3\u2019\u00fc yap\u0131ld\u0131. Ba\u015fka bir yer aray\u0131\u015f\u0131 var. Birka\u00e7 tane yer var. Ankara\u2019dayd\u0131m. T\u00fcrkiye Kamu Hastaneleri Ba\u015fkan\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fck. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan yetkililer gelecek, bizim tespit etti\u011fimiz yerlere bakacaklar. \u00dc\u00e7 tane nokta var. Onlar\u0131n i\u00e7inden hangisini uygun bulurlarsa in\u015fallah h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde ihale yeniden yap\u0131l\u0131p hastanemiz h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde yap\u0131lacak. Mevcut yap\u0131lan in\u015faat ise her t\u00fcrl\u00fc <\/span>
de\u011ferlendirebilir. Kirada olan sa\u011fl\u0131k birimlerimiz var. Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Kamu Hastaneleri Birli\u011fi Genel Sekreterli\u011fi kirada. Bunlar\u0131n hepsi kira veriyor. Bunlar i\u00e7in de\u011ferlendirebilir. Oras\u0131, okullar b\u00f6lgesi. Okullarla ilgili de de\u011ferlendirebilir. Bunlar, ileriki zamanlarda bak\u0131lacak \u015feyler. Zonguldak Atat\u00fcrk Devlet Hastanesi\u2019nin <\/span>yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesiyle ilgili g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131k. 20 yatakl\u0131 yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesini bitirdik. Her \u015fey haz\u0131r, ruhsat\u0131n\u0131 bekliyoruz. H\u0131zland\u0131r\u0131lmas\u0131
konusunda ricada bulunduk. En k\u0131sa zamanda \u00e7\u00f6z\u00fclece\u011fini s\u00f6ylediler\u201d <\/p>

REFERANDUMA HAZIRIZ<\/b><\/p>

Ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imi konusunda te\u015fkilat olarak yap\u0131lacak olan referanduma haz\u0131r oldukar\u0131n\u0131 belirten Zeki tosun \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cSe\u00e7im olacak gibi haz\u0131r\u0131z. \u0130l-\u0130l\u00e7e <\/span>Dan\u0131\u015fma Meclisleri toplant\u0131lar\u0131n\u0131 d\u00fczenli yapan bir partiyiz. Kuruldu\u011fu g\u00fcnden beri \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131 toplant\u0131lar\u0131n\u0131 her ay yapan bir partiyiz. Biz her anlamda haz\u0131r\u0131z. Son \u015fekilde verildikten sonra Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z ve Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n talimat\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sahaya \u00e7\u0131k\u0131p referandum i\u00e7in en \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fma yapar\u0131z. Kastamonu\u2019nda 3\u2019\u00fcnc\u00fc b\u00f6lge yerel y\u00f6netimler toplant\u0131m\u0131z var. Belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z, yerel y\u00f6netimler ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z kat\u0131lacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar g\u00fcnleri \u00e7ok de\u011ferli Bakanlar\u0131m\u0131z\u0131n baz\u0131lar\u0131, Bakan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131m\u0131z olacak. Yerel y\u00f6netimlerin s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131, problemlerinin \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc konusunda toplant\u0131 yapaca\u011f\u0131z\u201d ( yeni ad\u0131m )<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Zeki Tosun, \u201cHastane konusunda m\u00fcteahhit s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 nedeniyle TOK\u0130 ve Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019yla anla\u015fma bozuldu. Hastane i\u00e7in yeni yer ar\u0131yoruz. Yar\u0131m kalan in\u015faat tamamlanacak kirada olan sa\u011fl\u0131k kamu kurumlar\u0131 ta\u015f\u0131nmas\u0131 g\u00fcndemde\u201d dedi.","prev_link":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/tum-engelli-kardeslerimizin-3-aralik-dunya-engelliler-gununu-kutluyorum\/28169","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-kadin-kollarindan-kahvalti\/28150\/67","haber_url":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-kadin-kollarindan-kahvalti\/28150"}]