[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/16142671_1227343537351652_3265122980921478166_n.jpg","title":"Kilimli’den Suriye’ye 1 TIR Yard\u0131m","entry_date":"Ocak 12, 2017 - 7:58:00","haber_content":"

Kilimli’den Halep’e 1 t\u0131r giyim, g\u0131da ve yakacak yard\u0131m\u0131 g\u00f6nderildi.<\/p>

AK Parti Kilimli il\u00e7e te\u015fkilat\u0131\u2019n\u0131n Avrasya ile Anka Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Derne\u011fi i\u015fbirli\u011finde hay\u0131rseverlerden toplanan g\u0131da, giyim ve yakacak yard\u0131mlar\u0131 dualarla Halep’e g\u00f6nderdi. Kilimli m\u00fcft\u00fcs\u00fc Nedim \u00d6zkal dua etti. <\/p>

KAYMAKAM \u00d6ZARSLAN: HALEPTE B\u0130R \u0130NSANLIK DRAMI YA\u015eANIYOR<\/p>

Kilimli Kaymakam\u0131 Hakan \u00d6zarslan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yard\u0131m t\u0131r\u0131n\u0131 haz\u0131rlayan ve kampanyaya destek olman yard\u0131mseverlere te\u015fekk\u00fcr etti\u011fini belirterek \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cHalep\u2019te bir insanl\u0131k dram\u0131 ya\u015fan\u0131yor. Tabi bu insanl\u0131k dram\u0131na t\u00fcm d\u00fcnya g\u00f6zlerini kapatm\u0131\u015f, kulaklar\u0131n\u0131 kapatm\u0131\u015f, ancak aziz T\u00fcrk Milleti her zaman oldu\u011fu gibi M\u00fcsl\u00fcman karde\u015flerini, ezilen mazlum karde\u015flerini yan\u0131nda olmu\u015ftur. Bu Osmanl\u0131\u2019dan bu yana b\u00f6yledir. Biz her zaman \u0130slam alemi, \u0130slam d\u00fcnyas\u0131n\u0131 himaye eden bir devlet gelene\u011fimiz vard\u0131r. Bu nedenle oradaki M\u00fcsl\u00fcman karde\u015flerimize bizim arkam\u0131z\u0131 ve s\u0131rt\u0131m\u0131z\u0131 d\u00f6nemiz m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Onlara ne yapsak azd\u0131r. O nedenle bug\u00fcnde burada bu yard\u0131m t\u0131r\u0131n\u0131 haz\u0131rlayan karde\u015flerimi ben ger\u00e7ekten tebrik ediyor ve
kutluyorum. Onlar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 bu hay\u0131rdan dolay\u0131 da onlar ahirette bunun sevab\u0131n\u0131 g\u00f6receklerdir. Biz \u0130slam anlay\u0131\u015f\u0131m\u0131z (Kom\u015fu a\u00e7 iken kedisi tok yatan bizden de\u011fildir) diyen bir peygamberimiz var. \u0130\u015fte bu nedenle Halep\u2019te, Suriye\u2019de ki o karde\u015flerimizim sava\u015f hallerinde, \u00f6zelilikle k\u0131\u015f \u015fartlar\u0131nda her t\u00fcrl\u00fc ihtiya\u00e7lar\u0131 var. Bu ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 aziz T\u00fcrk Milleti olarak her birimiz, sivil toplum kurulu\u015flar\u0131 ve birey olarak gereken her t\u00fcrl\u00fc deste\u011fi sa\u011flayacaklar\u0131na ve sa\u011flamakta olduklar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Bundan dolay\u0131 da gurur duyuyoruz. Ben bir kez daha bu t\u0131r\u0131n sa\u011f salim Halep\u2019e ihtiya\u00e7 sahibi karde\u015flerimize ula\u015fmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum. T\u00fcm buradaki ba\u011f\u0131\u015f\u00e7\u0131lar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyor ve sayg\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyorum\u201d <\/p>

KANBERO\u011eLU: K\u0130L\u0130ML\u0130\u2019DEN \u0130K\u0130NC\u0130 TIRIMIZI G\u00d6NDERD\u0130K<\/p>

AK Parti Kilimli \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Kanberoglu yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada ise Kilimilli hem\u015fehrilerine destek olduklar\u0131 i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr etti.Kanbero\u011flu, \u201c\u00d6ncelikle Kilimli\u2019den siyasi ideoloji fark\u0131 g\u00f6zetmeksizin bu yard\u0131m kampanyas\u0131na destek olan t\u00fcm Kilimlili yard\u0131msever hem\u015fehrilerimize te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Bu Kilimli\u2019den giden ikinci t\u0131r\u0131m\u0131z. Ge\u00e7enlerde de yine Avrasya Vakf\u0131 ile birlikte bir giyim yard\u0131m\u0131 g\u00f6ndermi\u015fti Halep\u2019e. Yine Avrasya Vakf\u0131\u2019n\u0131n d\u00fczenlemi\u015f oldu\u011fu bu ikinci organizasyona AK parti Kilimli \u0130l\u00e7e te\u015fkilat\u0131 olarak bizlerde kampanyayla destek olduk. Giyim malzemesi, k\u0131\u015fl\u0131k ya\u015facak ve g\u0131da malzemesi olmak \u00fczere 1 t\u0131r dolu yard\u0131m topland\u0131. Kilimli muhta\u00e7 insanlara yard\u0131ma muhta\u00e7 insanlara yine gere\u011fini yapt\u0131. Kilimli \u00fczerine d\u00fc\u015feni yapt\u0131. Mevlam niyetlerini kabul eylesin diyorum. Herkesten Allah raz\u0131 olsun diyorum\u201d dedi. <\/p>

(HABER ERCAN DEM\u0130R)<\/p>","haber_excerpt":"Kilimli'den Halep'e 1 t\u0131r giyim, g\u0131da ve yakacak yard\u0131m\u0131 g\u00f6nderildi. AK Parti Kilimli il\u00e7e te\u015fkilat\u0131\u2019n\u0131n Avrasya ile Anka Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Derne\u011fi i\u015fbirli\u011finde hay\u0131rseverlerden toplanan g\u0131da, giyim ve yakacak yard\u0131mlar\u0131 dualarla Halep'e g\u00f6nderdi.","prev_link":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/il-danisma-toplantisi-yogun-katilim-ile-gerceklesti\/28626","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/zonguldak-egitim-toplantisini-gerceklestirdi\/28341\/67","haber_url":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/zonguldak-egitim-toplantisini-gerceklestirdi\/28341"}]