[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/IMG_8217.JPG","title":"Zonguldak \u0130l Gen\u00e7lik Kollar\u0131ndan Kahvalt\u0131","entry_date":"Temmuz 06, 2013 - 9:40:00","haber_content":"

Kahvalt\u0131ya, Ak Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Hamdi U\u00e7ar, Ak Parti Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Metin Karaduman, Zonguldak \u0130l Genel Meclis Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail TERZ\u0130, Ak Parti \u0130l Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Av. Abdullah Akba\u015f, il ve il\u00e7e belde ve gen\u00e7lik kollar\u0131 \u00fcyeleri kat\u0131ld\u0131. Kahvalt\u0131 ile ilgili a\u00e7\u0131klamada yapan Ak Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Hamdi U\u00e7ar, \u201c Hepimiz T\u00fcrkiye ve D\u00fcnya daki olaylar\u0131 yak\u0131ndan takip ediyoruz. Te\u015fkilat\u0131m\u0131zdaki herkesin oldu\u011fu gibi gen\u00e7lerimizinde her zaman daha
dinamik olmas\u0131 gerekiyor. Ge\u00e7ti\u011fmiz g\u00fcnlerde \u00fclkemizde yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 hepimiz g\u00f6rd\u00fck, milletin sa\u011fduyusuyla bu halk yap\u0131lmak istenenlere kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131km\u0131\u015f ve \u00fclkeyi kaosa s\u00fcr\u00fcklemek isteyenlerin yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 sonuca ula\u015fmam\u0131\u015ft\u0131r. Sosyal medyan\u0131n etkisinide Gezi Park\u0131 olaylar\u0131nda hepimiz g\u00f6rd\u00fck. Gen\u00e7lerimiz kendilerini ilerleyen D\u00fcnya teknolojisinde geli\u015ftirmelidirler. Her alanda yap\u0131lmas\u0131 gerekenleri yaparak bu te\u015fkilata destek vermelidirler. Son g\u00fcnlerde M\u0131s\u0131r da ya\u015fananlar Demokrasiye kar\u015f\u0131 yap\u0131lan bir darbedir. Halk\u0131n oyuyla ba\u015fa gelmi\u015f bir y\u00f6netim demokratik olmayan yollarla ordunun darbesiyle son bulmu\u015ftur. Biz her zaman uyan\u0131k olmak zorunday\u0131z ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 \u00fclkemizi nas\u0131l ileriye getirebiliriz \u015feklinde yapmal\u0131y\u0131z. Gen\u00e7lik Kollar\u0131m\u0131z\u0131n d\u00fczenlemi\u015f oldu\u011fu bu kahvalt\u0131dan dolay\u0131 t\u00fcm gen\u00e7lerimize te\u015fekk\u00fcr ediyorum ‘’ dedi. Kahvalt\u0131n\u0131n ard\u0131ndan gen\u00e7lerden olu\u015fturulan ekipler futbol, basketbol, ve voleybol oynayarak sitres att\u0131lar. D\u00fczenlenen kahvalt\u0131 yap\u0131lan spor etkinliklerinin ard\u0131ndan son buldu.<\/p>","haber_excerpt":"Adalet ve Kalk\u0131nma Partisi Zonguldak \u0130l Gen\u00e7lik Kollar\u0131 taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen kahvalt\u0131 Cumartesi g\u00fcn\u00fc ( 06.07.2013 ) saat 11:00 da Zonguldak\u2019\u0131n Kozlu K\u0131l\u0131\u00e7 Kort Sosyal tesislerinde Yap\u0131ld\u0131. ","prev_link":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/ak-genclikten-kahvalti\/1775","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/akgenclik-zonguldaktan-maklube-gunu\/18141\/67","haber_url":"http://www.akpartizonguldak.org.tr\/tr\/haber\/akgenclik-zonguldaktan-maklube-gunu\/18141"}]